Multimedialne systemy informacyjne

SYSTEM INFORMACJI O SALACH (SIS)

 
SIS umożliwia dostarczenie poprzez sieć LAN wszechstronnej, atrakcyjnej wizualnie, informacji graficzno-tekstowej w pobliże sal typu konferencyjnego/szkoleniowego. Zbiorcza informacja o wszystkich salach może być wyświetlana na dużym monitorze np. na recepcji firmowej.

To nasz autorski system, który może być całkowicie dostosowany do Twoich potrzeb i oczekiwań w zakresie treści, funkcjonalności i układu graficznego.

SYSTEMY DIGITAL SIGNAGE

W dosłownym tłumaczeniu digital signage to "cyfrowe znaki, symbole", a w praktyce to system centralnego zarządzania przez sieć (LAN, internet) wyświetlaną treścią multimedialną (zdjęcia, grafika, animacja, dźwięk, filmy) dla wielu, rozproszonych monitorów lub wyświetlaczy innego typu (totemy, telebimy LED). Wyświetlacze te mogą znajdować się w obrębie firmy ale mogą też znajdować się na całym Świecie.

Multimedialne systemy tego typu są też określane skrótem DOOH: "Digital Out Of Home"

MULTIMEDIALNE TABLICE INFORMACYJNE
- wizualizacja danych

 

Rolę takiej tablicy może pełnić dowolny wyświetlacz - w zależności od oczekiwanej wielkości i zasięgu informacji może to być monitor wielkoformatowy, projektor lub ściana wizyjna. Na takim wyświetlaczu mogą być wyświetlane w zróżnicowany sposób graficzny i/lub tekstowy wszelkie informacje, np. prosty komunikat "300 dni bez wypadku" lub obszerniejsze informacje dotyczące produkcji.

Dane mogą być pobierana automatycznie z bazy danych lub wprowadzane do sytemu przed ich publikacją, a w razie sytuacji awaryjnej mogą być wyświetlane gotowe wcześniej komunikaty.