Multimedialne systemy informacyjne

System Informacji o Salach (SIS)
(system rezerwacji sal)

 

System Informacji o Salach (skrót: SIS) lub inaczej system rezerwacji sal, umożliwia dostarczenie poprzez sieć LAN lub WLAN wszechstronnej, atrakcyjnej wizualnie, informacji graficzno-tekstowej w pobliże sal konferencyjnych lub szkoleniowych.
Zbiorcza informacja o wszystkich salach może być wyświetlana na dużym monitorze np. na recepcji firmowej.

Jest to nasz autorski system, który może być całkowicie dostosowany do Twoich potrzeb i oczekiwań w zakresie treści, funkcjonalności i układu graficznego.

 

Odmianą powyższego systemu jest System rezerwacji gabinetów, przeznaczony dla przychodni lekarskich, gdzie dodatkowo istnieje m.in. możliwość dynamicznej zmiany statusu zajętości gabinetu lekarskiego - więcej »

SYSTEMY DIGITAL SIGNAGE

 

W dosłownym tłumaczeniu digital signage to "cyfrowe znaki, symbole", a w praktyce to zarządzane centralnie poprzez sieć (LAN, internet) multimedialne systemy wyświetlania treści (zdjęcia, grafika, animacja, dźwięk, filmy) na wielu, rozproszonych wyświetlaczach, takich jak monitory wielkoformatowe, totem multimedialne lub telebimy LED.

Podstawą działania takiego sytemu jest player multimedialny, który podłącza się do wyświetlacza oraz stosowne oprogramowanie. Jednak np. monitory wielkoformatowe Samsung posiadają wbudowane playery a oprogramowanie Samsung MagicINFO lite jest dla maksymalnie 25 stanowisk dostępne bezpłatnie.

 

MULTIMEDIALNE TABLICE INFORMACYJNE - wizualizacja danych

 

Rolę takiej tablicy może pełnić dowolny wyświetlacz - w zależności od oczekiwanej wielkości i zasięgu informacji może to być monitor wielkoformatowy, ściana wizyjna LCD lub ekran diodowy LED.

Na wyświetlaczu tym mogą być wyświetlane w zróżnicowany sposób graficzny i/lub tekstowy wszelkie informacje.

Dane mogą być pobierana automatycznie z bazy danych lub wprowadzane do sytemu przed ich publikacją, a w razie sytuacji awaryjnej mogą być wyświetlane gotowe wcześniej komunikaty.

 

Multimedialne systemy