Kontroler ściany wizyjnej (procesor graficzny)

KONTROLER ŚCIANY WIZYJNEJ
(procesor obrazu)

 

Kontroler ściany wizyjnej (kontroler ściany wideo), zwany też procesorem obrazu, umożliwia zarządzanie wieloma sygnałami wejściowymi i dowolne wyświetlanie ich na ścianie wizyjnej złożonej z wielu monitorów bezszwowych.

Kontroler wizyjny składa się ze specjalizowanego, wysoce wydajnego komputera (motherboard) wyposażonego m.in. w redundantne (podwojone) zasilanie i mogącego pracować w trybie ciągłym 24/7.
Do motherboard instaluje się odpowiednie karty wejścia i wyjścia, na których najczęściej znajdują się 4 gniazda - mogą to być gniazda typu HDMI, DisplayPort, DVI, itp. Ilość kart wejścia zależy od ilości źródeł sygnału (komputerów). Ilość kart wyjście dobiera się do ilości monitorów zastosowanych w ścianie wizyjnej (np. dla 9 lub 12 monitorów potrzeba 3 kart wyjścia).

Dzięki takiemu kontrolerowi możliwe jest wyświetlanie na ścianie wizyjnej dowolnych obrazów wejściowych w dowolnym miejscu ściany wizyjnej i o dowolnej wielkości okna. Oczywiście wielkość monitorów nie jest ograniczeniem, bo cała ściana wizyjna jest traktowana jak jeden duży monitor wielkoformatowy. Układ monitorów też może być dowolny (np. 2x2, 3x2, 4x2, 3x3, itd.).

 

 

Digibir - kontroler ściany wizyjnej

 

 

Proponujemy kontrolery ściany wizyjnej marki Digibird oraz Dexon.

DEXON Systems to istniejący na rynku od 1990 roku węgierski producent wydajnych i zaawansowanych procesorów graficznych, które wykorzystywane są do wyświetlania treści na wielkoformatowych ścianach wideo. Rozwiązanie sprzętowe w połączeniu z oprogramowaniem zapewnia najlepszą wydajność grafiki i wyświetlanego obrazu na całej powierzchni ekranu.
Procesory DEXON Systems istnieją już w ponad 2100 instalacjach wideo na całym świecie.

 

Kontroler ściany wizyjnej (ściany wideo) daje bardzo dużą elastyczność w zakresie ilości podłączanego sygnału, ilości wyjść na monitory oraz rozmieszczenia i wielkości okien. Ale istnieją też prostsze urządzenia o stałej ilości wejść i wyjść - są to tzw. matryce sygnałowe z funkcją videowall, np. firmy Aten - więcej »

 

Innym typem urządzeń są kontrolery o stałej liczbie 4 wyjść i jednym wejściu, które umożliwiają wyświetlanie obrazu wejściowego na 4 monitorach w różnych, oryginalnych ułożeniach (zdjęcie poniżej). Urządzenia te można łączyć szeregowo i zwielokrotniać liczbę monitorów.
Przykładem może być model Datapath FX4-HDR lub Digibird DB-VRC.

 

obraz z kontrolera graficznego