Systemy Digital Signage

Mianem Digital Signage określa się rozproszony co do lokalizacji system dystrybucji i wyświetlania różnego typu (formatu) treści multimedialnych o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub rozrywkowym.

Innymi słowy jest to system centralnego zarządzania treścią (content) przez sieć (LAN, internet) dla wielu, rozproszonych co do lokalizacji wyświetlaczy, którymi mogą być: monitory wielkoformatowe, ściany wizyjne, totemy multimedialne lub ekrany LED (telebimy). Wyświetlacze takie mogą być rozproszone w obrębie np. firmy, instytucji lub nawet miasta, kraju, itd.
W dosłownym tłumaczeniu Digital Signage to "cyfrowe znaki", określane też skrótem DOOH (Digital Out Of Home).

 

 

Digital Signage system

 

 

System Digital Signage zastępuje tradycyjne plakaty, broszury i gabloty, gdzie informacja była głównie dostarczana w formie papierowej. To system na miarę XXI wieku, gdzie informacja jest dostarczana bezzwłocznie, w zróżnicowanej, atrakcyjnej formie multimedialnej (filmy, zdjęcia, tekst, animacja, dźwięk, itd.). Ponadto, dzięki systemowi centralnego zarządzani, informacja może być kierowana dokładnie tam gdzie znajdują się jej potencjalni odbiorcy, o właściwej porze dnia i nocy.

Systemy Digital Signage, wykorzystywane są między w punktach sprzedaży, sieciach usługowych (np. informacja miejska, dworce, centra handlowe,  itp.), lotniskach, itp.
Coraz częściej systemy wykorzystuje się w firmach do przekazywania multimedialnej informacji dla pracowników firm.

 

Technologia digital signage

Do wyświetlaczy wielkoformatowych podłącza się playery multimedialne, które z kolei podłączone są do sieci LAN, która z centralnego komputera/serwera z oprogramowaniem zarządzającym (np. BrightSign lub NovoDS) dostarcza się tzw. content multimedialny. Bardziej zaawansowane playery obsługują rozdzielczość 4K-UHD oraz interaktywność (dotyk) - więcej o playerach »

Istnieją też monitory z wbudowanymi już playerami, np. Samsung serii SMART Signage, z którymi współpracuje oprogramowania zarządzające MagicINFO™, które w wersji Lite jest bezpłatne. W takim przypadku do stworzenia sytemu digital signage wystarczą same monitory.

Treści multimedialne (content) na wyświetlaczach mogą być wyświetlane w trybie pełnoekranowym lub  w kilku, skalowalnych co do wielkości i położenia oknach, tzw. strefach. W poszczególnych strefach można wyświetlać różnorodne co do formatu treści, np. zdjęcia, filmy, tekst, grafikę itd.
Oprogramowaniem zarządzające umożliwia m.in. ustawienie terminu i czasu oraz miejsca wyświetlania stosownych materiałów multimedialnych.

 

Digjtal Signage: Brightsign