Systemy Digital Signage

Systemy DIGITAL SIGNAGE

 

Mianem Digital Signage określa się rozproszony co do lokalizacji system dystrybucji i wyświetlania różnego typu (formatu) treści multimedialnych o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub rozrywkowym.

Innymi słowy jest to system centralnego zarządzania treścią (content) przez sieć (LAN, internet) dla wielu, rozproszonych co do lokalizacji wyświetlaczy, którymi mogą być: monitory wielkoformatowe, ściany wizyjne, totemy multimedialne lub ekrany LED (telebimy). Wyświetlacze takie mogą być rozproszone w obrębie np. firmy, miasta, kraju, itd.
W dosłownym tłumaczeniu Digital Signage to "cyfrowe znaki", określane też skrótem DOOH (Digital Out Of Home).

 

 

Digital Signage system

 

 

System Digital Signage zastępuje tradycyjne plakaty, broszury i gabloty, gdzie informacja była głównie dostarczana w formie papierowej. To system na miarę XXI wieku, gdzie informacja jest dostarczana bezzwłocznie, w zróżnicowanej, atrakcyjnej formie multimedialnej (filmy, zdjęcia, tekst, animacja, dźwięk, itd.). Ponadto, dzięki systemowi centralnego zarządzani, informacja może być kierowana dokładnie tam gdzie znajdują się jej potencjalni odbiorcy, o właściwej porze dnia i nocy.

Systemy Digital Signage, wykorzystywane są między w punktach sprzedaży, sieciach usługowych (np. informacja miejska, dworce, centra handlowe,  itp.), lotniskach, itp.
Coraz częściej systemy wykorzystuje się w firmach do przekazywania multimedialnej informacji dla pracowników.

 

Technologia digital signage

Do wyświetlaczy podłącza się playery multimedialne, które odtwarzają treści (content), przesłane z centralnego komputera/serwera z oprogramowaniem zarządzającym (np. BrightSign lub NovoDS).
Wyświetlacze z playerami mogą być usytuowany w dowolnym miejscu, w firmie, mieście lub na Świecie - więcej o playerach »

Różnorodne treści multimedialne z playerów wyświetlane są najczęściej na wyświetlaczach wielkoformatowych w kilku, skalowalnych co do wielkości i położenia oknach, tzw. strefach. W poszczególnych strefach można wyświetlać różnorakie co do formatu treści, np. zdjęcia, filmy, tekst, grafikę itd. Oprócz sterowania softwarowego przez sieć LAN playery mogą być także sterowane przez GPIO (General Purpose Input/Output). Bardziej zaawansowane playery obsługują także interaktywność (dotyk).
Całością zarządza oprogramowaniem, które umożliwia również ustawienie terminu i czasu wyświetlania stosownych materiałów.

 

Digjtal Signage: Brightsign