Multimedialne tablice informacyjne

MULTIMEDIALNE TABLICE INFORMACYJNE

 
To najczęściej monitory wielkoformatowe ze specjalistycznym oprogramowaniem, które połączone w sieci LAN umożliwiają natychmiastowe dostarczenie zróżnicowanej graficznie, także interaktywnej, informacji w różne punkty obiektu.

 

Zastosowanie multimedialnych tablic informacyjnych:

  • Usprawnia komunikację wizualną i przepływ informacji w firmie,
  • Natychmiast dostarcza informacje w różne punkty obiektu,
  • Umacnia wizerunek nowoczesnej, innowacyjnej firmy,
  • Ułatwia aktualizację informacji,  która może odbywać się też w sposób całkowicie automatyczny.

 

Rolę takiej tablicy może pełnić dowolny wyświetlacz (monitor, projektor, ściana wizyjna, itp.), natomiast mogę na niej być wyświetlane w zróżnicowany sposób graficzny i tekstowy dane pobierana automatycznie z bazy danych, np. prosta informacja „300 dni bez wypadku”.

 

 

Multimedialne tablice informacyjne