Kontroler ściany wizyjnej (procesor graficzny)

KONTROLER ŚCIANY WIZYJNEJ (procesor obrazu)

 

Kontroler ściany wizyjnej (zwany też procesorem obrazu) umożliwia zarządzanie wieloma sygnałami wejściowymi i dowolne wyświetlanie ich na ścianie wizyjnej, złożonej z wielu monitorów wielkoformatowych.

Kontroler wizyjny składa się z specjalizowanego, wysoce wydajnego komputera (motherboard) wyposażonego m.in. w redundantne (podwojone) zasilanie i mogącego pracować w trybie ciągłym 24/7.
Do motherboard instaluje się odpowiednie karty wejścia i wyjścia, na których najczęściej znajdują się 4 złącza - mogą to być złącza typu HDMI, DisplayPort, DVI, itp. Ilość kart wejścia zależy od ilości źródeł sygnału (komputerów). Ilość kart wyjście dobiera się do ilości monitorów zastosowanych w ścianie wizyjnej (np. dla 12 monitorów potrzeba 3 kart wyjścia).

Dzięki takiemu kontrolerowi możliwe jest wyświetlanie na ścianie wizyjnej dowolnych obrazów wejściowych w dowolnym miejscu ściany wizyjnej i o dowolnej wielkości okna. Oczywiście wielkość monitorów nie jest ograniczeniem, bo cała ściana wizyjna jest traktowana jak jeden duży monitor wielkoformatowy. Układ monitorów też może być dowolny (np. 2x2, 3x2, 4x2, 3x3, itd.).

 

 

Digibir - kontroler ściany wizyjnej

 

 

Proponujemy kontrolery ściany wizyjnej marki Digibird  oraz Dexon.

 

Kontroler ściany wizyjnej daje bardzo dużą elastyczność w zakresie ilości podłączanego sygnału, ilości wyjść na monitory oraz rozmieszczenia i wielkości okien. Ale istnieją też prostsze urządzenia o stałej ilości wejść i wyjść - są to tzw. matryce sygnałowe z funkcją videowall.
Np. matryca 4x4 Aten VM5404H oprócz możliwości wyświetlania wybranego sygnału wejściowego (1 z 4) na wybranym monitorze (4 obrazy na 4 monitorach), umożliwi także wyświetlenie wybranego sygnału wejściowego na całej ścianie (1 obraz na 4 monitorach 2x2) lub też jednego, wybranego obrazu na dwóch monitorach, a drugiego wybranego na pozostałych dwóch (2x1 lub 1x2).

Innym typem urządzeń są kontrolery o stałej liczbie 4 wyjść i jednym wejściu, które umożliwiają wyświetlanie obrazu wejściowego na 4 monitorach w różnych, oryginalnych ułożeniach (zdjęcie poniżej). Urządzenia te można łączyć szeregowo i zwielokrotniać liczbę monitorów - więcej »

 

obraz z kontrolera graficznego

Scroll Up