Kontrolery ściany wizyjnej

KONTROLERY ŚCIANY WIZYJNEJ
(także: procesor obrazu, procesor graficzny)

Kontrolery ściany wizyjnej umożliwiają zarządzanie wieloma sygnałami/obrazami wejściowymi i dowolne, co do wielkości i położenia, wyświetlanie ich na ścianie wizyjnej (videowall) złożonej z wielu monitorów bezszwowych.

Kontroler wizyjny składa się ze specjalizowanego, wysoce wydajnego komputera (motherboard) wyposażonego m.in. w redundantne (podwojone) zasilanie i mogącego pracować w trybie ciągłym 24/7 oraz oprogramowania zarządzającego.
Do motherboard instaluje się odpowiednie karty wejścia i wyjścia, na których najczęściej znajdują się 4 gniazda - mogą to być gniazda typu HDMI, DisplayPort, DVI, itp. Ilość kart wejścia zależy od ilości źródeł sygnału (komputerów). Ilość kart wyjście dobiera się do ilości monitorów zastosowanych w ścianie wizyjnej (np. dla 9 lub 12 monitorów potrzeba 3 kart wyjścia).

Układ monitorów tworzących ścianę wizyjną może być dowolny, np. 3x2, 3x3, 4x2, 4x4, 6x2, itd.)

Proponujemy kontrolery ściany wizyjnej dwóch marek: Digibird oraz Dexon, przy czym Digibird spełnia większość funkcjonalności stawianych przed tego typu urządzeniami, natomiast Dexon jest jeszcze bardziej zaawansowanym, rozbudowanym produktem - więcej »

 

 

Kontrolery ściany wizyjnej: Dexon, Digibird

 

Kontrolery ściany wizyjnej - alternatywy

Kontroler ściany wizyjnej (ściany wideo) daje bardzo dużą elastyczność w zakresie ilości i rodzaju podłączanego sygnału, ilości wyjść na monitory oraz rozmieszczenia i wielkości wyświetlanych okien. Jednak nie zawsze tak zaawansowane urządzenie jest potrzebne i oczekiwane.
Można zastosować prostsze urządzenia o stałej ilości wejść i wyjść:

  • kontrolery umożliwiające wyświetlanie obrazu w dowolnym miejscu ściany wizyjnej (ściany wideo), o formacie we/wy: 4x4, 4x8, 8x8, 4x12,  jak np. Digibird serii VWC2- B - więcej »
  • matryce sygnałowe z funkcją videowall, które umożliwiają wyświetlanie obrazu w obrębie monitora/monitorów, np. firmy Aten - więcej »
  • multi-viewer'y, czyli urządzenia o 4-6 wejściach i jednym wyjściu, np.  EXT-UHD600A-MVSL-41 lub Dexon DVP661

 

Innym typem urządzeń są kontrolery o stałej liczbie 4 wyjść i jednym wejściu, które umożliwiają wyświetlanie obrazu wejściowego na 4 monitorach w różnych, oryginalnych ułożeniach (zdjęcie poniżej). Urządzenia te można łączyć szeregowo i zwielokrotniać liczbę monitorów.
Przykładem może być model Datapath FX4-HDR lub BlackBox VideoPlex 4000

 

obraz z kontrolera graficznego